Výrobky

Stiahnite si podrobný katalóg výrobkov so špecifikáciou

1c_skruz

Skruž

Stiahnúť .png | .pdf

1d_skruz

Skruž

Stiahnúť .png | .pdf

1e_skruz

Skruž

Stiahnúť .png | .pdf

konus1a

Konus

Stiahnúť .png | .pdf

1b_konus

Konus

Stiahnúť .png | .pdf

1k_dno

Dno 1K

Stiahnúť .png | .pdf

zakrytova_doska_1

Zakrytová doska

Stiahnúť .png | .pdf

1l_sachta

Vyrovnávací prstenec

Stiahnúť .png | .pdf

1j_poklop

Zakrytová doska

Stiahnúť .png | .pdf

poklopy

Zakrytová doska

Stiahnúť .jpg | .pdf

1

Zasnežovacia šachta 1

2

Zasnežovacia šachta 2

3

Zasnežovacia šachta 3

 

zasnezovacia_01

Zasnežovacia šachta 4

Stiahnúť .jpg | .pdf

vs

Vodomerná šachta

Stiahnúť .jpg | .pdf

4

Žľaby

tk

TK2, TK3, TK10

Stiahnúť .jpg | .pdf

cp_01

Cestný panel

Stiahnúť .png | .pdf

izt_o

Oporný panel IZT

Stiahnúť .jpg | .pdf

izx_o

Oporný panel IZX

Stiahnúť .jpg | .pdf

stlpik_o

Plotové stĺpiky

Stiahnúť .jpg | .pdf

plot_plny

Plot z plných dielov

Stiahnúť .jpg | .pdf